גלריה – יום הולדת בת הים הקטנה

שביל הכניסה
מרחב ההפעלה
שולחן האביזרים