שיעור ריתמוסיקה – לימוד האביב בתקופת הקורונה

פרק א' – בא אלינו האביב

פרק ב' – חיפושית ופרפר